top of page

אינדקס בעלי עסקים

סדנאות והרצאות

סדנאות והרצאות

רונית קופר

רונית קופר

אתי דהן

אתי דהן

ד"ר מיכל צוקר

ד"ר מיכל צוקר

טל ליפשין מיילד מרצים

טל ליפשין מיילד מרצים

אילנית שביט

אילנית שביט

בנג'י שוקרון

בנג'י שוקרון

שרי זומר

שרי זומר

אורלי שוקרון

אורלי שוקרון

קלרה הרכבי

קלרה הרכבי

יוליה סטילוב

יוליה סטילוב

טלי פיירשטיין - מומחית להופעה אפקטיבית מול קהל ופיתוח הרצאות

טלי פיירשטיין - מומחית להופעה אפקטיבית מול קהל ופיתוח הרצאות
bottom of page