top of page

קווים לדמותו של... הכלבויניק

הכלבויניק עושה הכל בעסק

מאסטרטגיה ועד פנלים.

הוא בקיא בכל התחומים.

מכיר כל פינה.

כל מחלקה בעסק.


הכלבויניק גאה שהוא כולבויניק

"בניתי הכל בעשר אצבעות" הוא אומר.

הוא טיפל בלקוחות וגם עיצב את הבאנר.


הכלבויניק לא משחרר

הוא לא סומך על אף אחד.

"כי אף אחד לא יעשה כמוני" הוא מצהיר.

גם לא את החשבוניות.

אף פעם לא מאציל סמכויות.

האמת? הרבה פעמים הוא צודק.


הכלבויניק עסוק

אינסוף משימות.

כל הזמן נכנסים דברים.

מכבה שריפות.

קופץ מנושא לנושא.


הכלבויניק מעגל פינות

כי אין לו ברירה.

צריך לעשות הכל.

הכל עליו.

ככה גם השירות שלו.


הכלבויניק נמצא תחת תקרת זכוכית

הוא עיף.

לחוץ.

אף פעם אין לו זמן.

רואה רק כמה מטרים קדימה.


מסקנה?

אל תהיו כלבויניקים.


ככה לא מנהלים עסק משגשג.


בחנו את עצמכם - האם אתם בעלי עסק סמוראים או כולבויניקים:

האם אתם עושים הכל בעסק?

האם אתם עובדים לפי נהלים? ברור מי עושה מה ומתי?

האם אתם מעגלים פינות?

האם יש לכם זמן לכל לקוח?

האם יש לכם זמן לעצמכם?

האם אתם פנויים רגשית לחשוב קדימה?


תהיו סמוראים - אל תהיו כלבויניקים

Kommentarer


הצטרפו אל תוכנית הליווי העסקי המהירה והבטוחה לקפיצה משמעותית בהכנסות העסק

ofer Samurai_logo_end-02.png
ליווי פרימיום לבעלי עסקים_edited.png
bottom of page