top of page

האם עסק חייב לחדש ולהמציא את הגלגל?

בעלי עסקים רבים חושבים שהם חייבים להמציא את הגלגל ולחדש באופן קבוע.

כמה עסקים אתם מכירים שכל הזמן ממציאים את הגלגל?

האם זה העקרון הכי חשוב?

מהם 4 העקרונות שיעזרו לכם להצליח בעסק?

ומה הקשר ל-45 ק"ג שהורדתי בעבר?

הכל בסרטון המושחז הזה.

ספרו לי - האם אתם בונים את העסק שלכם לפי העקרונות האלו?

סרטונים חשובים נוספים:


רוצים לבנות את העסק בליווי שלי?

רוצים סביבה עסקית עם קבלות?

תכתבו לי או תתקשרו.

השיחה והקפה עלינו

Comentários


הצטרפו אל תוכנית הליווי העסקי המהירה והבטוחה לקפיצה משמעותית בהכנסות העסק

ofer Samurai_logo_end-02.png
ליווי פרימיום לבעלי עסקים_edited.png
bottom of page