top of page

עינב מילוא - ספרים ואנשים

מקצוע / שרותים

עינב מילוא - ספרים ואנשים
samurai shd.png

הוצאה לאור

אזור

מרעיון להשקה- הוצאת הספר שלך לאור כולל ליווי ספרותי מלא, עריכה, הגהה, עימוד, עיצוב כריכה, דפוס ואירוע השקה. עריכה ספרותית מלאה. חוות דעת על הספר שלכם
עינב מילוא-ספרים ואנשים היא הוצאה לאור המתבססת כל הערכים מתוכם נכתב הספר, על הפרסונה של הכותב ועל היכרות אישית ומעמיקה עם הכותב.

תיאור העסק

054-6203273

bottom of page