top of page

יפעת בכר אידלסון LEAP FORWARD

מקצוע / שרותים

יפעת בכר אידלסון  LEAP FORWARD
samurai shd.png

משאבי אנוש

ניהול ההון האנושי לסטארטאפים וחברות קטנות בהיקף משתנה וגמיש

אזור

מעטפת ניהול משאבי אנוש מגוונת ומכפילת כח, לארגונים בצמיחה והתחדשות
מעטפת ניהול משאבי אנוש מגוונת
ומכפילת כח, לארגונים בצמיחה והתחדשות,
המעצימה את היתרון התחרותי של הארגון על ידי
מקסום פוטנציאל מחד, והפחתה דרמטית של שיעורי תחלופת העובדים, מאידך,
וזאת כדי לאפשר לארגון לדלוור את הצעת הערך שלו.
במעטפת זאת ניתנים השירותים הבאים::
הובלה והכשרה של עובדים ומנהלים בנושאי צמיחה והתפתחות ארגונית ואישית.
העצמה של מנהלי משאבי אנוש, במנטורינג אישי, להיותם ביזנס פרטנר משמעותי.
בניית אסטרטגיה, ייצוב תהליכים ומבנה ארגוני תומך ויישומה בפועל
חיזוק שדרת יזמי ומקימי הארגון בשלבי ההתפתחות השונים

תיאור העסק

054-5850140

bottom of page